Robert Falcon Scott

Robert Falcon Scott ble født 6 juni i 1898 i Devenport. Allerede som 13-åring reiste han til sjøs og tjenestegjorde på en rekke skip på 1880- og 1890-tallet. Han er mest kjent for kappløpet med Roald Amundsen mot Sydpolen.

Mekaniske sleder hunder og ponnier

Royal Geographical Society ble oppmerksomme på hans maritime iver og talent og utnevnte han til å lede det som ble kalt  National Antarctic Expedition mellom 1901 og 1904. Denne ekspedisjonen som også Ernest Shackleton var med på nådde lenger sør enn noe menneske hadde vært tidligere og Scott returnerte til Storbrittania som en helt. Men dette var ikke nok for Robert Falcon Scott, han hadde satt seg som mål å nå det sydligste punktet som på jordkloden.

Juni 1910 forlot Scott Cardiff med valfangstskuta Terra Nova fast bestemt på å nå Sydpolen. Med seg hadde de mekaniske sleder ponnier og hunder. Det viste seg imidlertidig raskt at sledene og ponniene ikke maktet de tøffe forholdene i Antarktis og truppen ble tvunget til å fortsette videre uten dem gjennom ekstremvær og ugjestmildt terreng. Ved midten av desember snudde også hundene, dermed måtte Scott sammen med Wilson, Oates, Bowers og Evans gå både mot og tilbake fra Sydpolen til fots.

scott222

Kappløpet mot Sypolen

Scott nådde polen 17 januar 1912, der oppdaget de et norsk flagg plantet på verdens sydligste punkt og det ble klart at den Roald Amundsen-ledete ekspedisjonen hadde kommet før dem. Motløse og skuffede startet de på den 1500 kilometer lange hjemreisen uten motoriserte sleder, ponnier eller hunder.  I februar døde Evans og laget var nede i fire personer, og i mars ble frostskadene til Oates så alvorlige at han selv valgte å forlate kameratene for å gå inn i den sikre død. Skaden hemmet han såpass mye at han mente de hadde en større sjanse for overlevelse uten ham. Den 29. mars døde uansett Scott, Wilson og Bowers av sult og utmattelse, bare 20 kilometer fra matdepotet.