Kalaallit Nunaat

Nuuk katedralen

Usikker på hva vi viser til i overskriften i dag? Kalaallit Nunaat er det grønlandske navnet som inuittene bruker på hjemlandet sitt, og det betyr ‘Menneskenes land’. Grønland er en del av det danske riksfellesskapet, de har danske kroner som valuta og Dronning Margrethe er også statsoverhode og monark for de rundt 60 000 som bor på Grønland. De har egen landsstyreformann, det vil si han er regjeringssjef på Grønland. De har hatt såkalt Hjemmestyre siden 1979, og parlamentet er Grønlands landsting. Der tas alle beslutninger som angår Grønlands interne styring, men i saker som angår både Grønland og Danmark så må avgjørelsen tas i samarbeid mellom Landstinget og Folketinget i Danmark. Dette gjelder bl.a.: utenriks- og forsvarspolitikk, politi og domstoler, valuta og hele råstoffområdet.

nuuk with nordic lights

Inuitter og vikinger

gammelt bilde av inuitterUrbefolkningen er inuittene, og man tror at de kom fra de kanadiske øyene en eller annen gang rundt år 900. Det er spor etter mennesker på Grønland som går helt tilbake til 2500 f.Kr, men man aner ikke hvem de var eller hvor de kom fra. Ca rundt år 1000 kom de første norrøne vikingene, under ledelse av Eirik Raude, for første gang til Grønland. Og det er et viktig poeng, for sønnen til Eirik Raude var Leiv Eriksson, og det var fra Grønland at Leiv utforsket kysten av Nord Amerika, flere hundre år før Christopher Columbus kom dit. De norrøne vikingene bygget sine gårder på Grønlands vestkyst, og de livnærte seg av jordbruk, fangst og fiske. Det ble til og med opprettet et eget norsk bispesete, men den norrøne befolkningen forsvant sakte men sikkert fra Grønland, uten at man er helt sikre på hva som skjedde med dem og hvorfor de forlot sine hjem og gårder 400 år etter de først kom. Det er mange teorier, alt fra epidemier, indre stridigheter, angrep fra inuitter og sjørøvere til klimaendringer og overbefolkning. Noen hevder sågar at de ble bortført av portugisiske pirater for å så bli slaver på sukkerplantasjer på Tenerife.  Uansett grunn, så forsvant de sakte men sikkert fra Grønland, og den siste sikre observasjonen stammer fra et bryllup i Hvalsey kirke i 1408. Norske Helge Ingstad var sysselmann på Grønland og skrev en bok om livet der, han var også kjent som den som beviste at Leiv Eriksson var den som først oppdaget Amerika.

Grønland er verdens største øy

For selv om Grønland er verdens største øy er det slett ikke hele øya som er brukbar for jordbruk, rundt 80 % er dekket av is.  Grønlands innlandsis er verdens største isbre, og selv om den krymper så er det heldigvis en stund til den forsvinner helt med alt hva det bringer med seg av globale konsekvenser. Og som på 1000-tallet når de norrøne kom, så bor fremdeles de fleste innbyggerne på vestkysten av øya. Hovedstaden Nuuk (Godthåb) ligger også her, og blant annet har den den enkle og vakre Nuuk katedralen. Som man forventer av en hvilken som helst hovedstad så har Nuuk alt hva en turist kan ønske seg, utflukter, museer, shopping og uteliv. Kommer man vinterstid er også sjansen høy for å få se det magiske nordlyset.

Det moderne Grønland

Nuuk katedralen
Nuuk katedralen

Den grønlandske økonomien er fremdeles avhengig av eksport av reker og fisk, inntekter av gruvedrift og store subsidier fra den danske regjeringen. Hele 91 % av all Grønlands eksport i 2015 kom fra eksport av reker og fisk, så de er svært sårbare for svingninger i pris og etterspørsel av disse råvarene. Men i tillegg til fiskerier så har også Grønland gruver hvor det kan hentes ut gull, sink og rubiner og flere mineraler og . Blant annet skal det være forekomster av rubiner og rosa safirer i den lille bygden Fiskenæsset, eller Qeqertarsuatsiaat på inuitt; som er verdens største og rikeste forekomster i fast fjell som er kartlagt. Det kan se ut som det kanskje kommer et nytt gullrush på Grønland som det var i historiske tider i Klondyke i USA. Vi får håpe at grønlenderne har lørt av historien og regulerer noe bedre enn det som ble gjort i Ville Vesten.

 

Klimaforskning

Inuittene på Grønland jakter fremdeles på isen etter sel og bjørn, og de jakter hval i fjordene på Grønland. Størstedelen av befolkningen på Grønland regner seg selv som inuitter og de snakker helst inuitt men dansk blir undervist på skolene. Noen er dansker bor også der og det er til enhver tid en del forskere som er stasjonert på Grønland. Klimaforskningen ser ofte til Grønland for å se hvordan ‘den arktiske helsen’ er. De har adgang til eldgamle isbreer, mer eller mindre urørt arktisk villmark og et moderne samfunn som er utstyrt til å støtte opp under prosjekter og de har et senter for klimaforskning i Nuuk. Mange forskere vil bruke Grønland som base, også dra på kortere ekspedisjoner til andre polare strøk for å undersøke effekten av klimaendringel o.l. Grønland har på mange måter blitt som et termometer for den arktiske tilstanden, og endringer der kan forutses til også å gjelde andre områder. Menneskets inntog har hatt effekt på miljøet på Grønland, men det er det moderne mennesket som har gjort mest skade. Nye teknologier er både et gode og et onde, og det diskuteres høyt og bredt om man skal begynne å utvinne de muligvis enorme oljetilgangene som er både i fjorder og havområder og ikke minst under innlandsisen selv. Hva som blir avgjørelsen må vi vente og se, en avveining må gjøres i forhold til både økonomi, klima og hva som er til beste for befolkningen.

isbjørn i midnattssol