Hjem

Polarområdene brukes som en fellesbetegnelse for de to polarområdene, Arktis og Antarktis. Som da er motsetninger til hverandre, Arktis ligger på jordens nordligste punkt, mens Antarktis er jordens sydligste punkt. Spredning av kunnskap og informasjon om disse to områdene er svært viktig blant for å bevare biologisk mangfold, og et annet viktig element er det faktum at hvis polene smelter, kan det gå utover havnivået.

Om denne siden

Denne siden har da som formål å spre fakta og kunnskap om polarområdene, nyheter om siste forskning på området og vi håper at det som publiseres på denne siden kan være en viktig bidragsyter til å øke bevisstheten rundt polarområdenes viktighet. Under følger litt info om polarområdene.

Isødet i arktis
Isødet i arktis

Arktis

Det er mange som ofte ikke husker forskjellen på Arktis og Antarktis, som kanskje ikke er så rart. Hvis man ser på etymologien til navnet Arktis, kan man kanskje lettere huske på forskjellen. For Arktis stammer fra det greske ordet Arktos, som betyr bjørn. Grekerne ga de nordlige stjernebildene, Store bjørn og Lille bjørn, og derfor forbandt man nord med bjørner. Et annet hjelpemiddel kan være å tenke på at isbjørner gjerne forbindes med Arktis.

Isbjørner i Arktis
Isbjørner i Arktis

Nordpolen

Arktis kan sies å være et vidt begrep, siden det ikke finnes noen eksakte mål på hvor Arktis starter og begynner. Noen mener at det er området rundt Nordpolen som innbefatter Arktis, mens andre mener at Arktis omfavner de nordlige landområdene som Svalbard, nord-Canada og Grønland. Nordpolen, derimot er litt lettere å definere. Navnet sier kanskje alt, Nordpolen er Jordens nordligste punkt. Dette er ikke fastland, Nordpolen er kun drivis, og den faset grunnen ligger 4807 meter under havoverflaten. Det har vært mange ekspedisjoner gjennom tidene til Nordpolen, og mange av de som har utforsket jordens nordligste punkt har vært nordmenn.

Den nordlige polarsirkelen
Den nordlige polarsirkelen

Antarktis

Antarktis er da det motsatte av Arktis, noe som betyr at Antarktis er det området som ligger rundt Sydpolen. Samme som Arktis, stammer også ordet Antarktis fra det greske språket. Det er ordet Antarktiké, som er et sammensatt gresk ord, som rett og slett betyr omvendt av Arktis. Og i likhet med Arktis, er det ingen klare grenser på hvor Antarktis starter og slutter. Noen blander ofte Antarktisk med Antarktika. Sistnevnte er et kontinent, som også blir kalt for Sydpolfastlandet og Det Antarktiske kontinent. Som jordens sydligste kontinent, er det det femte største kontinentet i verden, og har en størrelse på 14,4 millioner km². Kontinentet Antarktika er en del av verdensdelen, Antarktis. Her holder det å holde tunga rett i munnen.

Pingviner i Antarktis
Pingviner i Antarktis

Sydpolen

Sydpolen er det sydligste punktet på jorden. Og mens Antarktis er en fellesbetegnelse på både vann- og landområdene, er Sydpolen selve midtpunktet i Antarktis. For nordmenn er kanskje Sydpolen synonymt med Roald Amundsen. Dette fordi Roald Amundsen og hans menn var de første som nådde frem til den geografiske sydpolen i 1911. Amundsen var i sterk konkurranse med Robert Falcon Scott, og hans menn. Scott kom frem til det samme punktet en måned etter Amundsen, men han og hans kompanjonger døde av sult og kulde på returveien.

Oppdagelsesferd på Sydpolen
Oppdagelsesferd på Sydpolen

Norge som polarnasjon

Norge har krav på en del av det Antarktiske kontinent, nemlig Dronning Mauds Land, og ble annektert i 1939. Dette norske bilandet ligger 20 ° vest og 45 ° i østlig lengde. Det var i perioden 1927 til 1937, at Norge hadde en sterk tilstedeværelse på Antarktis, gjennom hvalfangst, spesielt utført av hvalfangstfirmaer fra Sandefjord. Lars Christensen, en vestfolding, hadde en stor hvalfangstvirksomhet i Sørishavet, i områdene på og nært Dronning Mauds Land. Under denne perioden ble mye av området nøye kartlagt, og det var da Dronning Mauds Land ble annektert av den norske staten. Et Stortingsvedtak i 1939, gjorde at Dronning Mauds Land ble annektert av Norge. Tyskland prøvde kort tid etterpå å annektere en del av Dronning Mauds Land, men var for sent ute. I 1959 ble det undertegnet en traktat av 12 ulike nasjoner, kalt Antarktistraktaten. Denne traktaten sørger for at området ikke skal brukes til militære operasjoner. I dag brukes Dronning Mauds Land mest til forskning, og det er tosifrede antall forskningsstasjoner på det norske territoriet.

Kong Harald besøker Dronning Mauds Land
Kong Harald besøker Dronning Mauds Land

 

"', '"', false ) ), '', '' );*/ ?>